Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij het plaatsen van een advertentie dient u een duidelijke omschrijving weer te geven. Uw advertentietitel moet tevens een relevant trefwoord en/of synoniem omvatten gerelateerd aan de categorie waarin u uw advertentie plaatst..
Het is niet toegestaan advertenties op Superkado.be te plaatsen dan anders aangewezen.
Advertenties dienen buiten een omschrijving ook een duidelijke en relevante afbeelding te bevatten. Wanneer Superkado.be merkt dat het plaatsen van de afbeelding achterwege blijft, is men gerechtigd de advertentie te verwijderen.

Intellectuele eigendomsrechten

Teksten en/of foto’s van derden mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de rechthebbende.
U mag in de advertentiebeschrijving eventueel merknamen vermelden waarmee uw advertentie gerelateerd is.
Vergelijkingen en misleidende teksten
De geplaatste content mag geenszins misleidend zijn.
Het is niet toegestaan vergelijkingen tussen advertenties te maken.

Niet toegestane informatie in advertentie

Het is niet toegelaten om in de eigenlijke test of op afbeeldingen telefoonnummer of links te plaatsen. De internetgebruiker kan rechtstreeks met u contact opnemen via een contactformulier of via uw website aan uw telefoonnummer geraken.

Informatie over prijs en betaalmethoden in advertentie

Superkado biedt u de mogelijkheid de internetgebruiker rechtstreeks te leiden naar de pagina waar de geplaatste advertentie over handelt alsook wordt van de adverteerder verwacht duidelijke en correcte prijsgegevens te vermelden op de advertentie.
Superkado.be fungeert niet als tussenpersoon inzake betaling en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verdere afhandelingen tussen de adverteerder en de bezoeker van de website.

Integratie Social Media

De bezoeker van de website kan door de integratie van oa facebook comments plaatsen bij uw advertentie.

De comments die geplaatst worden:

  • moeten betrekking hebben op de betreffende dienst/advertentie
  • mogen geen scheld- of kwetsende woorden bevatten
  • mogen geen privacy gevoelige informatie bevatten (zoals adres gegevens, websites, etc.)

In geval van onmiskenbaar onrechtmatige comments of indien één van de bovenstaande regels overtreedt, zijn wij gerechtigd de beoordeling te verwijderen. U kunt dit melden door een mail te sturen naar info@superkado.be met als onderwerp melding. We zullen uw melding dat spoedig bekijken.

Betalingsbeleid

Na een vrijblijvende promotionele periode van 3 maanden, zijnde negentig dagen is het voor de adverteerder mogelijk verder te adverteren mits betaling onder voorwaarden van de onderlinge overeenkomst die op dat moment geldt.


Bescherming van intellectuele eigendom

Superkado.be acht het belangrijk dat er geen auteursrechten geschonden worden bij het plaatsen van advertenties. De adverteerder is verantwoordelijk voor eventuele schadeclaims gericht naar zijn advertentie met betrekking tot het gebruik van content die misbruikt wordt.

Verboden of verdachte objecten en diensten

Superkado is een advertentiesite. Koop- en verkooptransacties en de afhandeling hiervan vinden buiten de site om plaats en Superkado is hierbij niet betrokken. Klachten ivm advertenties kunnen gemeld worden op info@superkado.be met als vermelding klacht.