Privacy policy

Privacy Policy
Deze Privacy Policy geldt voor elke bezoeker en/of adverteerder van www.superkado.be
1. Beheer
De website www.superkado.be staat onder beheer van Stefan van Gerwen. De contactgegevens zijn te vinden op http://www.superkado.be/contact .
2. Gegevens van bezoekers
2a De gegevens zullen nooit zonder toestemming herleid worden naar een persoon of organisatie buiten Superkado.be. 
2b.Wanneer de bezoeker zelf contact op neemt spreekt het voor zich dat het de bezoeker zelf is die zijn gegevens kenbaar maakt bij de adverteerder en vervalt artikel 2 lid 2a.
3. Cookies
3a. www.superkado.be  maakt gebruik van cookies om de functionaliteit de website te optimaliseren.
3b. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij www.superkado.be . De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
Superkado.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
De Privacy Policy voor adverteerders is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt  voor elke adverteerder die een advertentie plaatst op www.superkado.be.1)
Gegevens die door de adverteerder verstrekt worden
a)Superkado.be kan de gegevens die door de adverteerder verstrekt worden voor de volgende doeleinde gebruiken:
Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Superkado.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
b) Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de adverteerder aan Superkado.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.  Echter wanneer er een gerechtelijk bevel ten aanzien van de adverteerder is uitgevaardigd vervalt deze regeling.
c) Aanpassing van klantgegevens
De adverteerder heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de advertentie te wijzigen. Superkado.be kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor geschillen tussen de adverteerder en de bezoeker van de website www.superkado.be ten gevolge van wijziging. Wanneer de bezoeker van de website dit kenbaar geeft behouden wij ons het recht om dit te onderzoeken en de adverteerder al dan niet te blokkeren.